آیت ‌الله حسینی‌ میانجی‌ نماینده سابق ولی فقیه درلرستان آسمانی شد