بخشنامه «نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه آزاد» شورای فرهنگی دانشگاه را فرمایشی می‌کند