سنگاپور 6 بنگلادشی را به اتهام فعالیت های تروریستی اخراج کرد