مشغله توییتری سخنگوی جدید نتانیاهو علیه روحانی ظریف