آمریکا_منافع_تل_آویو_را_به_بازی_می‌گیرد موافقت آمریکا با تداوم حضور «اسد» در قدرت

موافقت آمریکا با تداوم حضور «اسد» در قدرت