_اعطای_تندیس_ویژه_به_محمدرضا_شجریان مولاناشناسان 8 مهر گردهم می آیند