ویسی تصمیم می گیرد حاج صفی در جام حذفی باشد یا در تیم ملی