خط خورده بزرگ تیم ملی فردا در تمرین سرخپوشان حاضر می شود