4

دانلود ویدیوی علم و تکنولوژی ۱۵۲ mm howitzer ۲A۶۵ Msta-Bهویتزر ۱۵۲م.م از آپارات

۰۷:۴۴:۴۱, ۲۱ آبان ۱۳۹۴
اپارات